LEAN med LEGO

Mandag 5. juni 0830-1130

Vil du ha bedre flyt i arbeidsprosessene og tettere samarbeid på tvers av interne «siloer»? Bli med på introduksjonskurs til Lean! Kurset passer for deg som ønsker en effektiv og engasjerende innføring i grunnprinsippene i Lean; å være kundeorientert – fjerne sløsing – kartlegge verdistrømmer – skape flyt – produsere etter behov – kontinuerlig forbedring.