Fra prosjekt til prosess: Endringsledelse i et nøtteskall

Fredag 9. juni 0830-1130

Lær om gode praksiser i endringsledelse gjennom en workshop. Du vil først få innsikt i ADKAR-modellen, og litt teoretisk forskningsbasert om endringsledelse og gevinstrealiserng, deretter en praktisk runde med alle deltakerne på kurs.